Tantecken

Färgerna svart, brun, rökblå och fawn förekommer med tantecken


Tantecken hos kelpie kallas även för "traditionell tan" och tillhör en av fyra olika typer av alleler från A-serien. Tantecken visar sig på mycket begränsade delar av hundens kropp. De syns ofta som mindre fläckar ovanför ögonen, på sidorna av nospartiet som kan sträcka sig till kinderna, på framsidan av hals strax under huvudet, som två triangulära fläckar på framsidan av bröstkorgen, på ben och tassar samt en del av svansen.

Själva tanteckningen är ljusare än resten av pälsen och kan vara allt från blekt créme till gyllene koppar i färgen. Ibland finns det svarta märken på tår eller tassar i tanteckningen, det kallas för "pencilling". Det händer även att det saknas tantecken på vissa delar av kroppen hos en tantecknad hund, speciellt i ansiktet. Dessa individer kan sannolikt ha en melanistisk mask (Em). Genen maskerar bort de specifika fläckarna. Melanistisk mask tillhör e-locus vilket du kan läsa mer om under färgavsnittet cream.

För att avkomma ska kunna få tantecken (at/at), måste den få en tantecken-gen (at) från modern och en tantecken-gen (at) från fadern. Föräldrar som båda har tantecken kan enbart lämna valpar med tantecken. Tantecken kan dock förekomma hos kelpies som är svarta, bruna, fawn eller rökblå.

Traditionell tanteckning är den hitintills enda bekräftat kända allelen i a-serien hos kelpie. Det kan möjligen förekomma kelpies med allelen Ay, då det finns individer som ser ut att vara övertecknade med tantecken eller sobelfärgade med sadelteckning (liknande färg som schäfer har). Men för att bekräfta detta behövs studier och DNA-tester på de kelpies med denna färgtyp.
K-locus påverkar
Det finns en annan gen som påverkar att tantecken ska komma till uttryck, och det är K-genen. Det är genen som avgör om hunden kommer att bli helfärgad eller bli någon av de färgvarianter som tillhör A-locus.
KB är dominant över at/at. Det räcker att avkomman får KB från en av föräldrarna för att at/at ska bli maskerad, och tantecken inte kommer att synas hos hunden. Med andra ord, om en kelpie ska bli tantecknad ska den inte bära anlag för just KB-genen.

Färgresultat från ett DNA-test på en australian kelpie:

Bilden ovan visar resultatet på ett DNA-test på en Australian kelpies genotyp. Hundens fenotyp är brun, medan genotypen enligt testet visar att hunden är red and tan då den är at/at. Men testet visar också att hunden är n/KB. Det innebär att KB maskerar at/at och tantecken inte syns hos hunden.
Ghost tan
Det förekommer en del kelpies med en svag antydan till tantecken. Dessa kallas för shaded inom hundrasen. Hos andra hundraser benämns denna färgvariant som ghost tan. Hur en kelpie får ghost tan är i dagsläget oklart. Det man vet är att en annan gen, troligen från K-serien, påverkar at-genen och tantecken kan endast antydas i hundens päls.

Det finns även de kelpies som ser ut att ha ghost tan, särskilt de bruna som har färgskiftningar i pälsen på ungefär samma platser som tantecken vanligen visas. Det kan dock vara precis som det ser ut och inget mer än färgskiftningar i pälsen. För att ta reda på om en hund har ghost tan eller inte, kan man göra gentest för vilka färger hunden bär genetiskt.

Det finns åsikter om ghost tan är godkänt eller inte. Det står inget om ghost tan i rasstandarden. Å andra sidan är både tantecken och solida färger godkända, kan ghost tan kunna betraktas på samma vis som de andra färgerna.
Dilution med tantecken
Fawn och rökblå är två recessiva färger till svart och brun vilket även tantecken är. Dock ligger tantecken längst ner i hierarkin bland färganlagen. Det innebär att kelpies som är fawn eller rökblå kan vara anlagsbärare till tantecken. De kan därför lämna valpar som kan bli blue and tan eller fawn and tan. Dessa två färgvarianter är inte godkända hos australian kelpie, men förekommer.

Kelpiegallery

Kelpiegallery presents photos all types of Australian kelpie. All photos are taken by the same photographer, Sofia Olsson. The purpose of Kelpiegallery is to display photos with the same type of image layout and information on each dog. The Kelpiegallery was created 2005 and is online since 2008.