Kelpiens färger

Det finns totalt tio möjliga färger, varav sju är godkända hos Australian kelpie


De vanligaste färgerna hos hundrasen är svart och brun. Kelpien kan även vara grå och beige samt svart eller brun med markant ljusare tecken på specifika delar av kroppen. En mer vedertagen benämning av australian kelpiens godkända färger är; svart, chokladbrun, röd, rökblå, fawn, black and tan och red and tan. Två färgvarianter som förekommer men som inte är godkända enligt FCI och ANKC rasstandard för australian kelpie, är fawn and tan och blue and tan.

Ytterligare en färg som förekommer är cream i olika nyanser. Det är samma genetiska färg som hos den gula labrador retrievern. Färgen är dock mycket ovanlig hos working kelpie och än mindre förekommande hos australian kelpie, då färgen inte heller är godkänd enligt rasstandarden.

Det händer att det råder en del förvåning när det föds valpar som inte har samma färg som någon av föräldrarna. Men vad som kan förefalla slumpmässigt; följer bestämda lagar. Det handlar om genetik, läran om ärftlighet. På följande sidor kan du läsa om de färger som förekommer hos både australian kelpie och working kelpie samt ärftligheten bakom färgerna. När står enbart kelpie inkluderar det båda hundraserna.
Färgserier
Alla färganlag förekommer i dubbel uppsättning. De har sin bestämda plats på varje kromosom. Varje genpar med sin bestämda plats kallas för locus och innehåller två alleler. Den ena allelen kommer från fadern och den andra från modern.

Varje locus och allel kodas med bokstäver, och varje bokstav påverkar vilken färg hunden får. En stor bokstav (B) står för dominant anlag. Det räcker att det finns en sådan bokstav hos genparet för att färgen ska komma till uttryck. En liten bokstav (b) står för recessivt anlag, och måste finnas i dubbel uppsättning för att färgen ska synas. En recessiv gen kan med andra ord ligga dold i flera generationer innan den möter en likadan gen och färgen blir synlig hos avkomman.

Kelpiens färger (som vi vet idag) ingår i följande färgserier:


B-LOCUS
Den bruna genen
B = svart
b = brun (choklad och röd)
D-LOCUS
Dilution
D = normalt pigment
d = blekt pigment (rökblå och fawn)
A-LOCUS
Tantecken
at = tantecken
n = ej anlagsbärare till at
K-LOCUS
Dominant svart
Denna gen påverkar synligheten av tantecken.
KB = dominant svart (maskerar tantacken)
n = ej anlagsbärare till KB
E-LOCUS
Recessivt röd
E = normalt pigment
e = recessivt röd (cream)
Em = melanistisk mask (kan maskera tantecken)
S-LOCUS
Vita tecken
S = vita tecken
N = ej anlagsbärare till eller mycket små vita tecken

Olika namn, samma genetiska färg
Det används olika namn för samma genetiska färg bland hundraserna. Hos kelpie kallas den utspädda bruna färgen (b/b d/d) för fawn medan samma genetiska färg kallas för isabella hos dobermann, och lila hos border collie.

En hund som är genetiskt recessivt röd (e/e) är känd som cream hos working kelpie och gul hos labrador, medan den kallas för röd eller orange hos en del andra hundraser. Den bruna (b/b) färgen hos kelpie kallas för chokladbrun eller röd beroende på färgens intensitet, men det är samma genetiska färg i grunden.

Det kan skapa en del förvirring ibland kring vilka färger som är samma eller olika. Det är bra att känna till vilka genetiska termer som tillhör vilka färger hos kelpie, liksom hos andra hundraser.
Kelpiefärg Genotyp Genetisk term Färgserie (locus)
Svart B/_ Svart B
Chokladbrun/röd b/b Brun B
Rökblå B/_   d/d Svart utspädd pälsfärg (dilute) B, D
Fawn b/b   d/d Brun utspädd pälsfärg (dilute) B, D
Black and tan B/_   at/at   (n/n) Svart med tantecken B, A, (K)
Red and tan b/b   at/at   (n/n) Brun med tantecken B, A, (K)
Blue and tan B/_   d/d   at/at   (n/n) Svart utspädd pälsfärg med tantecken B, D, A, (K)
Fawn and tan b/b   d/d   at/at   (n/n) Brun utspädd pälsfärg med tantecken B, D, A, (K)
Cream e/e Recessivt röd E
Shaded (brun)* b/b   at/at   n/KB Ghost tan B, A, K
*Tabellen ovan visar i grova drag om kelpiens färger. Dessa färger bär på flera andra genotyper som påverkas av flera olika färgserier, dessa syns dock inte tabellen. Till exempel att K-locus påverkar graden maskering av tantecken. Mer om detta står på sidan om tantecken.

Kelpiegallery

Kelpiegallery presents photos all types of Australian kelpie. All photos are taken by the same photographer, Sofia Olsson. The purpose of Kelpiegallery is to display photos with the same type of image layout and information on each dog. The Kelpiegallery was created 2005 and is online since 2008.