Cream

Den genetiska recessivt röda färgen som kallas för cream på kelpie


Cream är en färg som förekommer hos working kelpie. Färgen har i ett par enstaka fall även dykt upp hos australian kelpie. Genetiskt heter färgen recessivt röd och tillhör E-locus i färgserien. E-genen bestämmer inom vilka områden av pälsen som kan producera eumelanin. Färgen är genetiskt samma som hos gul labrador retriever eller hos golden retriever.

Anlaget för genen i dominant form är E/E eller E/e, och hunden blir normalt pigmenterad. Den recessiva formen för genen är e/e och hindrar hudcellerna att kunna producera eumelanin och skapa normalt pigmenterade hårstrån. Hunden blir därför gul eller röd i pälsen, medan färgen på nos, klor, trampdynor, ögonkanter och läppar blir eumelanin-pigmentets färg (svart, brun eller utspädd variant av dessa färger).

Recessivt röd är recessiv i sin egen serie, men är dominant över andra färger. Det innebär att svart, sobel, tantecken, sadelteckning, grå, merle och andra färger kommer att elimineras till att bli gul eller röd päls i fall hunden är recessivt röd.

Exempel på kelpies som är cream med olika eumelanin-pigment:
  • Creamfärgad kelpie med genotypen B/B eller B/b har bland annat svart pigment på nos, läppar och runt ögonen.
  • Creamfärgad kelpie med genotypen b/b har bland annat brunt pigment på nos, läppar och runt ögonen.
  • Creamfärgad kelpie med genotypen d/d har bland annat blekare pigment på nos, läppar och runt ögonen. Även den gula pälsen är blekare.
Cream hos australian kelpie
Det är ytterst sällsynt med cream hos australian kelpie, men det förekommer. Senast det föddes australian kelpievalpar med färgen i Sverige, var 2017.

Hunden på bilden är en creamfärgad australian kelpie vars genotyp även är black and tan enligt DNA-test från Animal Genetics, UK. Det svarta syns genom att hunden har svart pigment runt ögon, läppar och trampdynor. Nosen har varit svart men blivit ljusare med tiden.
Melanistisk mask
Det finns även en tredje variant av genen på E-locus med beteckningen Em. Genen kallas för melanistisk mask och förekommer bland annat hos boxer, malinois och schäfer.

Melanistisk mask är en dominant gen och hundar kan därför ha både en och två kopior av allelen Em för att masken ska komma till uttryck.

Det är inte känt om kelpien bär på denna gen, men det har dykt upp ett par kelpies med tantecken som saknar de karaktäriska prickarna över ögonen och vid nosen, vilket kan vara en melanistisk mask som döljer dessa tantecken.

För att avgöra om hunden på bilden har melanistisk mask behöver man göra ett DNA-test.

Kelpiegallery

Kelpiegallery presents photos all types of Australian kelpie. All photos are taken by the same photographer, Sofia Olsson. The purpose of Kelpiegallery is to display photos with the same type of image layout and information on each dog. The Kelpiegallery was created 2005 and is online since 2008.