Om Australian kelpie

Vallhunden från Australien


Australian kelpie är en medelstor hundras som härstammar från olika typer av fårhundar, som engelsmän och skottar importerade till Australien under 1800-talets första hälft. Av dessa vallhundar formades en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda för fårfarmarna.

Australian kelpie är idag en mycket mångsidig hundras som har visat framtassarna världen över i en mängd olika områden. Förutom möjligheterna att ställa ut hundrasen och använda den som vallhund, har Australian kelpie visat sig framgångsrik i en rad olika hundsporter samt som tjänstehund och terapihund.

Den första standarden för rasen skrevs 1902 då man fortfarande avlade enbart på vallningsförmågan och modellen var alltså en funktionell och arbetande hund. Sedan dess har bara smärre förändringar gjorts i standarden och fotografier av den kända King's Kelpie visar att den exteriöra typen fortfarande är sig lik.

Under 1900-talet började två olika typer av kelpies ta form. En typ som enbart avlades för dess vallande egenskaper; Working kelpie. Och en typ som avlades mer mot en exteriör fallenhet och som en allroundhund. Australian kelpie. De två typerna blev delade till två olika register i Australien och är numera två olika hundraser.

Dessa två typer benämns dock idag olika beroende på vilket land i världen man befinner sig i, men vanligast registreras de som två olika hundraser.
  • Australian kelpie registreras inom Australiska Kennelklubben (ANKC) och Fédération Cynologique Internationale (FCI). Medan Working kelpie registreras i The Working Kelpie Council of Australia (WKC).
  • Working kelpie är inte en erkänd ras hos ANKC eller FCI men godkänd i American Kennel Club (AKC) och The Kennel Club, United kingdom (KC), vilket inte Australian Kelpie är.
  • I vissa länder benämns båda typerna med enbart rasnamnet Australian kelpie men registreras i olika register. Finland har bland annat detta förfarande. Det innebär att hundar från de olika registren kan paras med varandra och deras avkommor registreras som Australian kelpie.

På Kelpiegallerys sidor presenteras Australian kelpie. De sidor Working kelpies presenteras framgår det med rasens egna namn eller med förkortningen WK.

Kelpiegallery

Kelpiegallery presents photos all types of Australian kelpie. All photos are taken by the same photographer, Sofia Olsson. The purpose of Kelpiegallery is to display photos with the same type of image layout and information on each dog. The Kelpiegallery was created 2005 and is online since 2008.