Källhänvisning

Allt textmaterial kan hänvisas till olika källor med grundinformation. Du som läsare kan därför läsa mer kring varje ämne som Kelpiegallery tar upp på sidorna. Kom ihåg att allt material på Kelpiegallery är upphovsrättskyddat och inte får användas utan tillstånd.

Om Australian kelpie

Färggenetik