Kelpiens färger
Det finns totalt tio möjliga färgvarianter, varav sju är godkända hos Australian Kelpie.
De vanligaste färgerna hos Australian kelpie är svart och brun. De kan även vara grå och beige samt svart eller brun med markant ljusare tecken på specifika delar av kroppen. En mer vedertagen benämning av Australian kelpiens godkända färger är; svart, chokladbrun, röd, rökblå, fawn, black and tan och red and tan. Två möjliga med inte godkända färgvarianter är fawn and tan och blue and tan.

Ytterligare en färg som kan förekomma är creme i olika nyanser. Det är samma genetiska färg som hos den gula Labrador retrievern. Färgen är dock mycket ovanlig hos Working kelpie och än mindre förekommande hos Australian kelpie, då färgen inte är godkänd.

Det händer att det råder en del förundran när det föds valpar som inte har samma färg som någon av föräldrarna. Men vad som kan förefalla slumpmässigt över vilka färger som träder fram, följer bestämda lagar. Det handlar om genetik, läran om ärftlighet. På följande sidor kommer jag ta upp de färger som förekommer hos kelpie och hur ärftligheten fungerar bakom dem.
Färgserier
Alla färganlag förekommer i dubbel uppsättning. De har sin bestämda plats på varje kromosom. Varje genpar med sin bestämda plats kallas för locus och innehåller två alleler. Den ena allelen kommer från fadern och den andra kommer från modern.

Varje locus och allel kodas med bokstäver, och varje bokstav påverkar vilken färg hunden får. Stor bokstav står för dominant anlag. Det räcker att det finns en sådan bokstav hos genparet för att färgen ska komma till uttryck. En liten bokstav står för recessivt anlag, och måste finnas i dubbel uppsättning för att färgen ska synas. En recessiv gen kan med andra ord ligga dold i flera generationer innan den möter en likadan gen och färgen blir synlig hos avkomman.
Olika namn, samma genetiska färg
Det används olika namn för samma genetiska färg bland hundraserna. Hos kelpie kallas den utspädda bruna färgen (dilution) för fawn medan hos Dobermann kallas den isabella, och hos Border collie kallas den lila.

En hund som är genetiskt recessivt röd (e/e) är känd som cream hos Working kelpie och gul labrador, medan hos en del andra hundraser kallas färgen för röd eller orange.

Den bruna färgen hos kelpie kallas för chokladbrun eller röd beroende på färgens intensitet, men det samma genetiska färg i grunden. Det kan skapa en del förvirring ibland kring vilka färger som är samma eller olika. Det är bra att att känna till vilka namn som tillhör vilka genetiska färger hos kelpie, liksom hos andra hundraser.
Faktakoll | Denna sida innehåller information från källor som i regel är vetenskapligt baserade eller baserade på publicerade verk. Vill du veta om färggenetik eller om kelpien och dess historia, klicka på knappen för att komma till källorna.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-15