Källhänvisning
Allt textmaterial kan hänvisas till olika källor med grundinformation. Du kan därför läsa mer kring varje ämne som Kelpiegallery tar upp på sidorna. Kom ihåg att allt material på Kelpiegallery är upphovsrättsskyddat och inte får användas utan skriftligt godkännande.
Om Kelpie
 • The Australian Kelpie Handbook
  Norm MacLeod, 1985
 • Vallhundar
  Birgitta Östergren, 1986
 • Extended Breed Standard of The Australian Kelpie
  Australian National Kennel Council, 2008
 • Rasspecifik Avelsstrategi för Australian kelpie
  Svenska Kelpieklubben, 2012
 • Avelsstrategi för Australian Stock dog/Working kelpie
  Svenska Working Kelpieklubben, 2014
Om Färggenetik
 • Hundavel i teori och praktik
  Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och Ingalill Blixt, 2015
 • Avel med sällskapsdjur
  Per-Erik Sundgren, 1990
 • Fattig munk blev genetikens fader
  Populär Historia, 2001
 • Allt du behöver veta om genetik
  Åsa Lindholm. Hundsport Special, 2007
 • Dog Coat Colour Genetics
  doggenetics.co.uk
 • Dog Coat Color Genetics
  Sheila M. Schmutz
 • Animal Genetics
  Canine Genetic Services

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-10