Album

Kelpies hamnar även på bild utanför Kelpiegallery. Album är en samling av bilder på kelpies jag har fotograferat sedan 2005.